• odtululerdershanesi@gmail.com

   

  Eğitim kişinin gelişimine katkı sağlayarak, hayatının her alanında ilerlemesini hedefler. Bir toplumun kalkınmasında en önemli etkenlerden biri de eğitimdir. Çocuklarımız ülkenin geleceği olmakla beraber çocuklara yaptığımız yatırım, aslında geleceğimize yaptığımız bir yatırım olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, özel okulun bazı avantajları bireye yarar sağlamaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi çocuğun uzman rehberler yardımıyla kendini keşfetmesi, kendine uygun mesleği bulması ve bu mesleğe gidecek yolu belirlemesidir. Mesleki anlamda hayatında atacağı bu ilk adımda uzman rehberler, öğrenciye her açıdan yardımcı olmaktadır.
  Verilen bu örnekler dışında özel okulun yabancı dil, aktivite, gelişim programları gibi artı özellikleri bulunmaktadır. Yazımızın devamında özel okulun faydalarından bahsedeceğiz. Özel okullar yabancı dile çok önem vermektedir. Ders veren öğretmenler yabancı uyruklu olmaktadır. Özel okulun hedefi yabancı dilin sadece gramer olarak değil, bireyin İngilizce konuşma düzeyine uygun hale getirilmesidir. Ayrıca yapılan yabancı dil sınavları, etkinlikleri ve seminerleri yabancı dilin gelişmesine katkı sağlar. Öğrencinin yabancı dilinin iyi olması, iş hayatında özellikle CV’lerde artı puan kazandıracaktadır.
  Özel okulda sınıfların mevcudu da önemli bir konudur. Dersin verimli olması, konunun daha iyi anlaşılması ve dersin bölünmemesi gibi sebeplerle sınıf mevcudu az tutulur. Genellikle sınıf mevcudu 15 civarında olup, öğrenci sayısı 25’in üzerine çıkarılmaz. Sistemi güncel olarak takip eden özel okul, öğrencinin sınavda üst noktaya gelebilmesi için sınava uygun programlar düzenler. Hafta sonu kursları, deneme sınavları, gelişim belgeleri düzenlenir. Öğrencinin durumu istatistiklere dökülerek, başarı verileri elde edilir. Ayrıca özel okul öğrenciyle ferden ilgilenir. Veliler, öğretmenlere hafta sonu da ulaşabilir.
  Lise ve üniversite geçiş sınavlarında öğrenciler psikolojik olarak zorlanmaktadır. Bir yandan ailenin beklentisi bir yandan kendi hedefleri, öğrencileri çıkmaza sokabilir. Özel okul öğrenciyi rahatlatmak için, etkinlikler ve kulüpler vermektedir. Buradaki amaç, öğrencinin yoğun ders programı arasında nefes almasını sağlamak ve hayata dair bilgi birikimine sahip olmasıdır. Hobi ve yeteneklerini kulüpler sayesinde keşfeden öğrencilerin, gelecekte yapacağı mesleği seçmesinde yarar sağladığı sıkça rastlanmaktadır.
  Bunun yanında, özel okulda lise ve üniversite tanıtım programları da bulunmaktadır. Lise ve üniversite programlarında hedefini saptayan öğrencilerin, sınava kadar ve sınavdan sonraki sürecinde rehberlik hizmetleri destek sağlamaktadır. Özel okul indirimlerinde erken kayıtın faydası olmaktadır.