• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Özel okul, devlet tarafından işletilmeyen yerel veya merkezi kurumlardır. Özel okullarda eğitim- öğretim belli bir miktar karşılığında verilmektedir. Özel okul fiyatları genelde yüksektir. Bu sayede özel okullar öğrencilerini kendileri seçebilmektedir. Eğitim çocuklarda anaokulunda başlayıp,  lisans eğitimine kadar devam etmektedir. Anaokulunda ve ilkokulda özel okullar, öğrencilerin becerisi ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda öğrencilerin lise kazanmasında özel okulun faydası büyüktür. Bunun yanı sıra öğrenciler  sosyal aktivitelere katılarak, sınav kaygısından uzaklaşır ve psikolojik olarak rahatlar. Özel okulların rehberlik servisi daima aktif olup, öğrenciye ihtiyaç her an psikolojik destek sağlar.

    Günümüzde veliler sağladığı avantaj bakımından çocuklarını özel okula vermektedir. Velilerin çocuklarını özel okula verme sebepleri genellikle şunlardır: 1) Özel okulların eğitim sistemleri güçlüdür. Derslerin sağlamlaşması için ek ders ve etütler verilerek, öğrenciyle birebir ilgilenir. 2) Özel okulların öğretmenleri tecrübelidir. Öğretmenler kadroyla değil, özel bir sınavla atanır veya alanında tecrübe edinmiş öğretmenleri seçerler. 3) Yabancı dilde aynı şekilde yabancı veya alanında ehlileşmiş öğretmenler alınır. Bu sayede öğrenciler,  yabancı dilde devlet okullarından daha fazla imkana sahip olur. 4) Satranç vb. seçmeli derslere ve deneylere daha fazla zaman ayırırlar. Seçmeli dersler sayesinde gözlem yeteneğini geliştirmiş olur. 5) Eğitim olanaklarının ve sisteminin yüksek olması başarı oranını da artırır. Bu sebep ile özel okul öğrencileri başarılı öğrenciler olur. 6) Özel okulların sınıf mevcudu sınıf mevcudu azdır. Mevcudun devlet okullarından daha düşük olması sebebiyle, öğretmenler öğrenciler ile daha yakından ilgilenebilir. 7) Özel okullar çoğunlukla tam gündür. Sabahçı öğlenci kavramı yoktur.

    Bu sebeplerin yanında öğrencilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi, sanatsal aktiviteleri katılımı ve veli- okul iletişiminin daha rahat olması velilerin özel okulu tercih etme sebepleri arasındadır. Bu özellikler sebebi ile özel okul fiyatları yüksektir. Ancak özel okulların çoğalması ile bazı özel okul fiyatları, cebe daha uygun hale getirilmiştir. Öğrencilerin bu imkanlara sahip olabilmesi için, velilerin teşvike başvurması tavsiye edilir. Öğrenciler bursluluk sınavlarına katılarak özel okulun fiyatını indirebilir veya burslu olarak eğitim hayatlarına devam edebilir.