• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Ülkemizde iyi ve kaliteli eğitim dendiğinde akla ilk olarak özel okullar gelir. Özel okulların kalitesini gösteren birçok etken vardır. Bu etkenler sayesinde özel okullar yıllardır ülkemizin en çok tercih edilen özel eğitim kurumları olmuştur. Devlet okullarında fiziki şartların yeterli düzeyde olmaması, sınıfların kalabalık olması ve öğrencilerin psikolojik durumlarıyla yeterince ilgilenilememesi gibi durumlardan dolayı istenilen düzeyde eğitim almak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden özellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde özel okullar daha çok tercih edilir. Özel okul Ankara, İstanbul, İzmir gibi öğrenci sayısının çok fazla olduğu yerlerde daha da önemli bir hal alır.

    Sınıf mevcudunun az olması iyi ve kaliteli bir eğitimin en önemli şartlarından biridir. Sınıfta az kişi olduğunda öğretmen her bir öğrencisi ile çok daha yakından ilgilenebilir. Bu sayede öğrenci konuları derste anlayarak daha az zamanda daha çok konuya hakim olması mümkün olur. Özel okulların diğer eğitim kurumlarına göre bir diğer üstünlüğü psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleridir. Bu birimler sayesinde devlet okullarında alınamayacak psikolojik destek özel okullarda alınabilir. Özel okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar tüm eğitim süresi boyunca öğrencinin psikolojik seviyesinin en üst düzeyde olmasını sağladığından öğrenci dersleri ile kafası rahat bir şekilde ilgilenebilir. Bunun yanında rehberlik birimlerinde öğrenci için öğrenci koçluğu hizmeti de verilir. Bu hizmet ile öğrencinin kariyer planlaması yapılarak gelecekte en iyi noktaya gelmesine katkı sağlanır. Özel okul Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan aileler ve öğrenciler için çok kaliteli bir eğitim hizmeti alma imkanı verir.

    Özel okulların devlet okullarına göre önemli avantajlarından biri de sahip olduğu fiziki olanaklardır. Özel okullarda sınıflar teknolojik ekipmanlarla doludur. Bu ekipmanlar sayesinde öğrenciler konuları uygulamalı olarak görüp çok daha iyi şekilde anlayabilirler. Ayrıca özel okulların sahip olduğu fiziksel olanaklar sayesinde öğrencinin bireysel gelişimine de olumlu katkı sunulur. Özel okul Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle bilinen bir eğitim kurumu olduğundan gerek veliler gerekse de öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde seçilir.