• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Okul seçimi, öğrencinin ileriki yaşantısını doğrudan etkileyen en önemli etkenlerden biridir. İyi bir okulda alınacak eğitim, öğrencinin akademik düzeyinin yüksek olmasının yanında dil, sanat, müzik ve resim gibi sosyal ve kültürel çalışmalar ve spor etkinlikleri gibi diğer alanlarda da başarılı olmasını sağlar. Günümüzde artık devlet okulları özel okullar ile yarışabilir hale geldi. Artan derslik sayıları, teknolojik anlamda sürekli olarak gelişen sınıflar, kişi başına düşen öğretmen sayısının artırılması gibi etkenler devlet okullarında verilen eğitimin iyileştirilmesini sağladı. Ancak mevcut haliyle devlet okullarının özel okullara göre birçok eksik noktası mevcut. Bu durum da sosyoekonomik durumu elverişli olan ailelerin, çocuklarını özel okullara yönlendirmesine sebep olur. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde tercih edilebilecek birçok özel okul bulunur. Etimesgut özel okullar konusunda oldukça seçenek sunar ve bu okullar her seviyeden öğrenciye eğitim verirler.

    Özel okullar, öğrencilerin büyük yarışta avantaj sahibi olması adına birçok fayda sunarlar. Normal bir okulda öğrencilere sınıf veya grup kavramı ile yaklaşılır. Ancak özel okullarda tamamen birey odaklı bir eğitim anlayışı benimsenir. Özel okulların birçoğunda sınıf mevcudu 8 – 10 kişidir. Bu nedenle öğrenciler ile doğrudan ilgilenmek, onları gözlemlemek diğer okul türlerine göre daha kolaydır. Öğrencilerin hem derslerdeki ilerleyişini hem de psikolojik durumlarının takip edilebilmesi için özel okulların birçoğunda rehberlik servisi görev yapar. Kimi durumlarda ise rehberlik servisinin görevini öğrenci koçları üstlenir. Koçluk hizmeti de öğrenci ile doğrudan ilgilenip en uygun yol haritasını belirleyerek hem derslerde hem de merkezi sınavlarda sahip olunan başarı düzeyinin doğrudan yükseltilmesini sağlar.

    Özel okulların en büyük avantajlarından biri de dil eğitimidir. Günümüzde iyi bir kariyere sahip olmanın yolu mutlaka en az 1 yabancı dile sahip olmakla kesişir. Bu nedenle özel okullarda dil eğitimine oldukça fazla önem verilir. Bu doğrultuda öğrencilere mutlaka iyi bir İngilizce eğitimi verilir. Bunun yanında bazı özel okullarda Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi dillerden bir tanesi ikinci yabancı dil olarak verilir. Bu da eğitim kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri olur.