• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Günümüzde devlet okulları hemen hemen özel okullar ile yarışabilir hale gelmiştir. Ancak birçok noktadan bakıldığı zaman, devlet okullarının hala özel okul ve kolejlerin verdiği kaliteli eğitim seviyesine erişemediği görülür. Bu duruma sebep olan birçok etken vardır. Çocuğunun kaliteli bir eğitim almasını ve rakiplerinden bir adım öne çıkmasını isteyen veliler, maddi imkanların el verdiği durumlarda çocuklarını özel okullara gönderirler. Özel okullar, hem akademik hem de sosyal ve kültürel imkanlar bakımından birçok avantaj sunarlar. Ülkemizde büyük bir öğrenci kitlesi vardır. Özellikle milyonlarca kişinin yaşadığı büyük şehirlerde, öğrenci sayısı oldukça fazladır. Öğrenci sayısının fazla olması, devlet okullarının bir noktada yetersiz kalmasına neden olabilir.  Yoğun bir öğrenci nüfusunun yer aldığı Ankara Eryaman, özel okullar konusunda öğrencilere ve velilere birçok seçenek sunar.

    Özel okullar öğrenciler için birçok avantaj sunar. Bu avantajların başında ise, bireye özgü ve hedef odaklı eğitim anlayışı gelir. Özellikle üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için özel okullarda özel çalışma programları ve ders etkinlikleri düzenlenir. Böylece öğrencilerin, sınav esnasında karşılaşacağı sorular için yeterli bir akademik bilgi düzeyine sahip olması sağlanır. Özel okullarda devlet okullarının aksine öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalışılır. Öğretmenler, alanında uzman kişiler arasından özenle seçilir. İyi bir performans sergileyemeyen, sadece akademik anlamda değil, öğrenci ile diyalog kurabilme ve sosyal ilişkiler noktasında verimli olamayan öğretmenler ile çalışılmaz.

    Özel okullarda ve kolejlerde sınıf mevcutları oldukça önemli bir konudur. Sınıflar genellikle 8 – 10 kişilik öğrenci gruplarından oluşur. Devlet okullarında ise bu sayı 30 – 40 arasında olabilir. Sınıf mevcudunun az olması, ders saatlerinde her bir öğrenciye ayrılan sürenin artırılmasını sağlar. Böylece derslerden alınan verimin yükselmesi sağlanır. Ayrıca sınıf mevcudunun az olması, öğretmenlere ve rehberlik servisine daha iyi gözlem yapma şansı sunar. Özel okullarda öğrencilerin çok yönlü bireyler olması son derece önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında spor, müzik ve diğer kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi de son derece önemlidir. Tüm bunlarla beraber genellikle bütün özel okullarda öğrencilere sağlam bir dil eğitimi verilir. Bu da özel okulların en büyük avantajlarından biridir.