• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Lise eğitimi, orta okul eğitimi ile üniversite eğitimi arasındaki bir köprüdür. Öğrenciye verilecek olan iyi bir lise eğitimi, iyi bir üniversite kazanmanın kapısını aralayan en önemli anahtardır. Eğitimin yanı sıra, öğrencilerin erişkinliğe geçiş dönemine denk gelen lise eğitimi, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, topluma faydalı bireyler yetiştirilmesi ve iyi bir mesleğe sahip olabilme gibi konularda da oldukça önem arz eder. Devlet liselerinin kapasiteleri ve eğitim kalitesi her geçen yıl daha da artırış göstermektedir. Ancak yine de özel liseler ile devlet liseleri arasında birçok açıdan ciddi farklar bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal şartları elverişli olan aileler, çocuklarını genellikle kaliteli bir eğitim görebilecekleri özel liselere yönlendirirler. Özellikle nüfusun fazla olduğu göç alan büyük şehirlerde özel lise sayısı daha da fazladır. Ankara Eryaman özel liseler konusunda oldukça fazla seçenek sunan bölgeler arasında yer alır.

    Özel liselerde öğrencilere sunulan en büyük avantaj belki de dil eğitimidir. Hemen hemen bütün özel liselerde öğrencilerin yabancı dil eğitimine önem verilir. Bu sebeple özel dil sınıfları oluşturulur ve yabancı dil öğretmenleri genellikle yurt dışı tecrübesi yaşamış, özgün dil eğitimi verebilen uzman kişiler arasından seçilir. Özel liselerde devlet okullarına göre sunulan diğer bir avantaj ise sınıf mevcutlarında karşımıza çıkar. Çoğu özel lisede ve kolejde dersler, 8 – 10 kişilik sınıflarda işlenir. Bu durum da her bir ders saatinde öğrenci başına ayrılan sürenin artmasını sağlar. Böylece öğretmenlerimize öğrenciyi detaylı bir şekilde izleyip hem akademik hem de sosyal açıdan eksikliklerini fark etme imkanı doğar.

    Özel liselerde üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için özel eğitim programları, eğitim metotları ve hafıza teknikleri  uygulanır. Böylece öğrencinin, hayallerindeki üniversiteyi ve bölümü kazanabilmesi için okul tarafından ek destek sağlanmış olur. Ayrıca özel liselerin birçoğunda öğrenciler için özel kariyer ve meslek tanıtım etkinlikleri düzenlenir. Böylece öğrencinin ileriki yaşantısında icra etmek istediği mesleği seçebilmesi hedeflenir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında kültürel ve bedensel gelişimleri de son derece önemlidir. Özel liselerde akademik alanların yanında sosyal, kültürel ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirilir.