• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Okul seçimi, öğrencinin geleceği için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. Özellikle lisede verilecek olan kaliteli bir eğitim, öğrencinin kariyer hedeflerine ulaşmasındaki en önemli anahtardır. Ülkemiz, okul sayısı bakımından oldukça zengindir. Hem devlet okulları hem de özel kolejler öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulmuştur. Ancak bu okullar ve kolejler arasında tercih yaparken dikkat edilmesi, çok daha iyi bir kariyer planlaması yapılmasının ve öğrencinin bu planlara uygun şekilde yönlendirilmesinin kapısını aralar.

    Artan derslik sayıları ve modernize edilen sınıflar ile devlet okulları her ne kadar gelişse de yine de birçok noktada yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde oldukça yüksek olan genç nüfus oranı ve öğrenci sayısı, devlet okullarına olan talebin artmasına yol açar. Yüksek sınıf mevcutları, yetersiz sosyal alanlar ve öğrencinin yeterince kontrol edilememesi gibi durumlar eğitim kalitesinin düşmesine neden olur. Bu nedenle sosyoekonomik durumu elverişli olan aileler genellikle, çocuklarının lise eğitimini kaliteli bir kolejde tamamlamasını isterler. Ankara Eryaman kolejler açısından çokça seçenek sunan bir bölgedir. Öğrenci sayısının bir hayli fazla olduğu bu bölgede, talepleri karşılayabilmek adına birçok özel kolej açılmıştır. Veliler ve öğrenciler, iyi bir araştırma yaparak bu kolejlerden birine kayıt yapabilirler.

    Özel kolejlerde, devlet okullarındaki sınıf odaklı eğitimin aksine birey odaklı eğitim verilir. Böylece tüm öğrencilerin merkezi sınavlara akademik olarak hazırlanmış olduğundan emin olunur. Bu nedenle özel kolejlerin merkezi sınavlarda sergilediği puan ortalaması devlet okullarına göre her zaman daha yüksek olmuştur. İyi bir akademik eğitimin yanında, kolejlerde mutlaka kaliteli bir dil eğitimi sunulur. Kimi özel kolejlerde İngilizcenin yanında Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi ikinci bir yabancı dil eğitimi de verilir. Böylece öğrenci, üniversite hayatına dil bilgisinin yüksek olması avantajı ile devam eder. Standart bir devlet okulunda sınıf mevcutları 35-40 kişi arasında değişir. Ancak özel kolejlerde bu sayı 8 – 10 civarındadır. Böylece her bir ders saatinde, öğrenci başına düşen süre yüksektir. Ayrıca öğretmenler ve rehberlik çalışanları, az mevcutlu sınıf yapıları nedeniyle öğrencilerin akademik ve ruhsal durumlarını yakından inceleyebilirler.