• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Kolej, öğrenciye rehber olarak hedeflediği alana ulaşmasında yardımcı olur. Her öğrenci istediği hedefe azimle ulaşabilir.  Hedeflerine varabilmesinde sağlanan destek, öğrenci için önem arz eder. Sınavların artmasıyla beraber velilerde kaliteli okul arayışına girmektedir. Kolej seçilirken istenilen kriterleri belirlemek, alınan hizmetin memnuniyeti açısından verimli olacaktır.  Eryaman kolejinde uzman kadrosu ile sınav sürecinde öğrenciye destek vererek, eğitim hayatına devam etmektedir.

    Özellikle liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında kolejler önemlidir. Kolejde okuyan öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarında başarılı olduğu görülür. Eryaman koleji bilgiye ve gelişime önem verir. Bu sebeple eğitimciler, belirli zaman aralıklarında uzmanlar ve üniversite hocaları tarafından eğitim alırlar.  Eryaman kolejinde İngilizce derslerinde yeri önemlidir. İngilizce derslerinde Cambridge sistemi uygulanır. Cambridge aracılığı ile öğrencilere İngilizce yayın, müfredat, dijital içerik ve sınav uygulanmaktadır. Ayrıca İngilizce olarak öğrenciye robotik setler ve 3 boyutlu materyaller verilmektedir. Haftada 10 saat olarak devam eden İngilizce dersi, bu verimliliği arttırmaktadır.

    Eryaman kolejinde dersler teknoloji ile donatılmış sınıflar ve derse uygun atölyelerde yapılmaktadır. Derse göre bazen uçak müzesi, tarihi müzeler ve çeşitli alanlar ziyaret edilerek, dersin akılda kalıcı olması sağlanır. Kolejlerin avantajlarından biri, sınıfların eşit ve yeterli miktarda ayrılmasıdır. Eryaman koleji, öğrencileri maksimum 18 kişilik sınıflara ayırarak öğretmenin öğrenci üzerindeki hakimiyetinin artmasını amaçlar. Aylık deneme ve tarama testleriyle düzenli olarak ders takibi ve başarı sıralaması yapılır. Eksik kalan konular öğretmen eşliğinde etütlerle, özel ders formatında işlenir. Haftanın 5 günü de etüt uygulanmaktadır. Etütler öğrencinin başarısında büyük etki sağlamaktadır.

    Eryaman koleji öğrencilere adalet, dostluk, saygı, sevgi vb. konularda değerler eğitimi vermektedir. Bunların yanı sıra Robotik ve Arduino eğitimi de verilmektedir. Eğitimin sonunda öğrenciye sertifika verilir.  Koleje anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri alınmaktadır. Kulüp olarak STEAM, görsel tasarım, gitar, drama, Orrf, English Club, TEMA, ECO ve masa tenisi gibi 10’un üzerinde sosyal aktiviteler bulunmaktadır. Öğrenci ilgisini çeken herhangi bir kulübe katılabilir.  Eryaman koleji fiyatları incelendiği zaman, erken kayıtların kolej fiyatlarını azaltmakta faydası olduğu görülmektedir.