• odtululerdershanesi@gmail.com

   

  Lise dönemi gençlerin kimlik arayışına girdiği, geleceği için planlar yaptığı yetişkinliğe başlangıç dönemidir. İyi bir lise, iyi bir üniversite kazanmanın anahtarıdır. Üniversite sınavlarında başarıyı sağlamak için özel liseyi tercih eden gençlerin sayısı da günden güne artmaktadır.  Özel liseler, öğretim sistemine göre öğrencinin beceri, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek bir eğitim sistemi sunarlar. Özellikle liselerde akademik ders saati çoğaltılarak, sınavlara aktif olarak hazırlık yapılır.

  Lise seçilirken istenilen kriterleri belirlemek ve lise hakkında kısa bir araştırma yapmak, öğrenci için faydalı olacaktır. Liselerin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Fiziksel şartlar ve liselerin sunduğu imkanlar: Öğrenci, gününün büyük bir bölümünü okulda geçirmektedir. Onun için fiziksel şartlara, sınıf ve laboratuvarlara dikkat etmesi, görsel açıdan yararına olacaktır.
  • Eğitim anlayışı: En önemli etkenlerden birisi okulun kaliteli bir anlayışa sahip olmasıdır. Kaliteli eğitim, öğrencinin gelişmesini ve derslerinde olumlu sonuçlar almasını sağlar.
  • Öğrenci başarısının takibi: iyi bir lise öğrencinin başarısını ve eksiklerini her an takip eder. Bunun için deneme ve tarama testlerinden yararlanır. Ayrıca özel ders ve etüt programları ile öğrencilerin eksik konuları telafi edilir.
  • İngilizce eğitimi: Lisenin İngilizce dersi müfredata uygun anadili İngilizce olan hocalarla ders vermesi, öğrencinin dil gelişimi açısından önemlidir. Bu dersi geliştirmek, özellikle üniversitede öğretim dili İngilizce olan öğrenciler için yararlı olacaktır.
  • Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri: Lise öğrencilerin potansiyelini keşfettikleri bir dönemdir. Seçilecek lise, rehberlik alanında ” hangi etkinlikleri sunuyor?” ve “ öğrencinin kariyerinde ne kadar destek sağlıyor? “ gibi soruları araştırması gerekir.
  • Mezunların başarısı: Lise seçilirken bakılması gereken önemli konulardan biri, aynı lisede okuyan mezunların başarı sıralaması ve sınavlarda aldığı genel başarı değerleridir. Mezunların başarısı, bir anlamada okulun başarısını yansıtır.
  • Sosyal aktiviteler: Lise derslerin yanında işlenen aktiviteler de önem kazanır. Özel lisede öğrencinin becerisini geliştirecek, kültürünü arttıracak ve zihinlerini dinlendirecek sosyal aktiviteler önemlidir.
  • Lise fiyatları: Özellikle velilerin lise seçerken dikkate aldığı özelliklerden biridir. Geliri çok olmayan aileleri, pahalı kolejler zorlayabilmektedir. Aynı zamanda verilen ücretin sunulan hizmet ve eğitim kalitesiyle karşılanması beklenir.