• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Eğitimin iyi şartlarda yapılabilmesi için sınıfta az öğrencinin olması önemlidir. Böylece öğretmen, öğrencileri ile yakından ilgilenme imkanı bulabilir ve öğrencinin konuyu daha iyi şekilde anlamasını sağlayabilir. Ayrıca eğitimde rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılmasının da büyük önemi vardır. Bu faaliyetler sayesinde eğitim süresi boyunca öğrencinin ihtiyaç duyacağı psikolojik destek öğrenciye sunulduğu gibi öğrencinin kapasitesi ve ilgi alanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığından öğrenci ile ders dışı zamanlarda da ilgilenilmiş olur. Devlet okulları özel okullara göre daha düşük imkanlara sahiptirler. Devlet okullarında sınıf mevcutları yüksek, fiziksel imkanlar ise yetersizdir. Bu yüzden en iyi liseler genel olarak özel eğitim kurumları bünyesinde hizmet vermektedir.
    Özel liseler öğrencilerin daha iyi bir şekilde eğitim almasına imkan verirler. Özel liselerde sınıflarda az öğrenci bulunduğundan dolayı öğrenci konuları ders esnasında daha rahat bir şekilde anlayabilir. Ayrıca özel okullarda uzman eğitmenlerden oluşan psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri vardır. Bu birim sayesinde öğrencilerin eğitim döneminde yaşayabileceği ruhsal sorunlar önlendiği gibi bireyin ilgi alanlarını keşfetmesi sağlanarak daha bilinçli şekilde meslek seçmesine imkan tanınır.
    Ülkemizdeki eğitim ve sınav sisteminde sık sık değişiklik yapıldığından dolayı yeni gelen sistem yakından incelenip uyum sağlanmazsa başarılı olmak çok zor bir hal alır. Özel liseler sahip oldukları tecrübe sayesinde yapılan değişiklikleri yakından takip ederler. Bundan dolayı yeni sisteme hızlı bir şekilde uyum sağlanarak öğrencinin rakiplerinden avantajlı hale gelmesi sağlanır. En iyi liseler öğrencinin okul ve sınav başarısı için yeni sistemlere hızlı bir şekilde adapte olurlar.
    Özel lise fiyatları günümüzde özel eğitim kurumları arasındaki rekabet artmasından dolayı uygun seviyelerdedir. Bunun yanında devlet tarafından sağlanan devlet teşviki ile özel liselerin fiyatları daha uygun seviyelere geldiği gibi bursluluk sınavlarında başarı gösteren öğrencilere çeşitli oranlarda burs verilmektedir. Dolayısıyla günümüzde en iyi liseler en uygun fiyatlarla hem öğrencilerin hem de velilerin hizmetindedir. Bu avantajlardan faydalanabilmek için bilinçli olmak ve özel eğitim kurumları tarafından yapılan duyuruları dikkatle takip etmek gereklidir.