• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Son yıllarda devlet okulları hem eğitim teknolojileri hem de dersliklerin kullanılabilirliği noktasında birçok modernizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Ancak yine de devlet okullarının özel okullar karşısında eksiklik yaşadığı birçok nokta bulunuyor. Bu nedenle sosyoekonomik durumu elverişli olan aileler genellikle çocuklarının kaliteli eğitim sunan özel bir okulda eğitim görmesini isterler. Nüfus yoğunluğu nedeniyle özellikle büyük şehirlerde özel okullara olan talep daha fazladır. Ankara Batıkent de bu bölgeler arasında yer alır.

    Özel okulların devlet okullarına göre en büyük avantajı şüphesiz ki dil eğitimidir. Hemen hemen bütün özel okullar için öğrencilerin yabancı dil eğitim son derece önemlidir. İngilizcenin yanında bazı özel okullarda ikinci yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi dillerden bir tanesi için de eğitim verilir. Özel okulların devlet okulları karşısında artı puan kazandığı bir diğer husus ise sınıf mevcududur. Çoğu devlet okulunda sınıf mevcudu 35-40 kişi arasında değişir. Hatta bazı bölgelerde bu sayı daha da yükselir. Ancak özel okullarda dersler genellikle 8 – 10 kişilik sınıflarda işlenir. Doğal olarak ders verimliliği yükselir ve ders saatinde öğrenci başına düşen süre artmış olur.

    Özel okullarda sınıf veya grup kavramının yerine “öğrenci” kavramı benimsenir. Bu nedenle her bir öğrenci ile özel olarak ilgilenilir. Öğrencilerin beklentileri ve ihtiyaçları saptanarak özel ders programları ve etüt etkinlikleri düzenlenir. Böylece başarı oranının artırılması sağlanır. Özel okulların merkezi sınavlarda diğer okullara göre her zaman üst sıralarda yer aldığı bilinen bir gerçektir. Çünkü eğitim hayatına özel okullarda devam eden öğrenciler, iyi bir akademik eğitimin yanında sınavlara psikolojik olarak da hazır olurlar. Özel okulların hemen hemen hepsinde uzman rehberlik servisleri hizmet verir. Bu rehberlik servisleri ile öğrencilerin özgüveni ön plana çıkartılır. Özgüveni yükselen bir öğrenci ise sınav stresi, başarı kaygısı gibi olumsuz psikolojik durumlardan kolaylıkla sıyrılır. Özel okullarda akademik başarının yanında sosyal ve kültürel etkinlikler ile spor faaliyetleri de çok önemlidir. Öğrenciler, okul tarafından yeteneklerine göre bu faaliyetlerden birine yönlendirilir. Böylece öğrencilerin çok yönlü bireyler olmaları sağlanır.