• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Eğitim seviyesi her ne düzeyde olursa olsun, okul seçimi öğrencinin başarısındaki en büyük etkenlerden biridir. İyi bir üniversitenin kapılarını aralayacak olan lise eğitimi, öğrencinin okul hayatı boyunca karşılaşacağı en önemli eğitim sürecidir. Her yıl artan nüfus sayısı nedeniyle ülkemiz okul sayısı bakımından oldukça zengindir. Hem özel okullar ve kolejler hem de herkesin başvurabileceği devlet okulları öğrencilerin ve velilerin hizmetine sunulmuştur. Ancak bu okullar arasında tercih yaparken birçok noktadan değerlendirme yapılması, öğrencinin hem akademik alanda hem de sosyal ve kültürel alanda göstereceği gelişim için son derece önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde öğrencilere ve velilere hizmet eden birçok özel okul ve kolej bulunur. Batıkent bölgesi de bunlardan biridir.

    Sosyal ve ekonomik anlamda durumu elverişli olan aileler, çocuklarının genellikle iyi bir akademik ve dil eğitiminin verildiği özel kolejlerde öğrenim görmesini isterler. Çünkü her ne kadar gün geçtikçe devlet okullarının kalitesi yükselse de özellikle merkezi sınavlarda, kolejlerin gösterdiği başarının çok daha yüksek olduğu görülür. Ayrıca kolejlerde öğrencinin dil öğrenimine çok önem verilir. İngilizcenin yanı sıra çoğu kolejde Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi dillerden biri de ikinci yabancı dil olarak öğretilir. Kolejlerde dersler genellikle 8 – 10 kişilik sınıflarda işlenir. Bu durum eğitim kalitesinin ciddi oranda artmasını sağlar. Ancak sınıf mevcudunun genellikle 35 – 40 hatta bazı bölgelerde daha fazla olduğu devlet okullarında 40 dakikalık ders süresince her bir öğrenci ile yeterli şekilde ilgilenilmesi mümkün olmaz. Bu da başarı grafiğini aşağı çeken faktörlerden biridir.

    Her bir bireyin ihtiyaçları, anlama süresi ve şekli birbirinden farklıdır. Bu nedenle kolejlerde öğrencilere bireysel olarak yaklaşılır. Rehberlik servisi etkinlikleri ve öğrenci koçluğu hizmetleri ile öğrenciler için en doğru olan ders çalışma şekli ve süresi belirlenir. Ayrıca öğrencinin kariyer planı yapması ve iyi bir üniversite hedefi belirlemesine de yardımcı olunur. Kolejlerde her zaman öğrencilerin çok yönlü bireyler olmaları beklenir. Bu nedenle kolejlerde, kültür ve sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, müzik ve resim gibi alanlar da son derece önemlidir.