• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Eğitim insanın hem kişisel gelişimini en iyi noktaya getirirken hem de kişiye geleceğe hazırlar. Bu yüzden öğrencinin eğitim hayatı boyunca iyi bir eğitim alması son derece önemlidir. Aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını oldukça önemsediklerinden dolayı çocukları için en iyi okulu ararlar. Özellikle büyükşehirlerde bu arayış çok daha fazladır. Ankara’da yaşayan aileler çocukları için en iyi okulu bulma konusunda oldukça şanslıdırlar. Ankara’da çok sayıda üstün özelliklere sahip kaliteli okul bulunduğundan dolayı Ankaranın en iyi okulu kolaylıkla bulunarak öğrencinin iyi bir şekilde eğitim alması sağlanabilir.

    Devlet okullarında genel itibariyle kalabalık sınıflarda ve yetersiz fiziki imkanlarla eğitim verilir. Bu durum eğitimin kalitesini önemli ölçüde düşürür. İyi bir okulda olması gereken en önemli özelliklerin başında sınıfların düşük sınıf mevcudundan oluşması gelir. Böylece öğretmen, sınıfta bulunan her öğrencisi için yeterli zamanı ayırabilir. Ayrıca okullarda fiziksel imkanların iyi seviyede olması gerekir. Bunlar içerisinde sınıfların yeterince büyük ve havalandırmalarının yeterli durumda olması, sınıflarda eğitim için teknolojik altyapının kullanılması ve okulun spor salonu gibi çeşitli imkanlara sahip olması gelir. Birçok okulda bu imkanlar istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla öğrencinin kişisel gelişimine katkı sunacak aktivitelerin yapabilmesi oldukça kısıtlıdır. Ankaranın en iyi okulu tüm bu imkanlara sahip olan ve öğrenciye her anlamda destek veren okuldur.

    Eğitim uzun ve yorucu bir süreç olduğundan dolayı öğrenciler bu süreçte zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşayabilir. Ayrıca bir çok meslek hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmayan öğrenciler hangi mesleği yaparken mutlu ve başarılı olacağından da emin olamaz. Bu noktada iyi okullarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri devreye girer. Öğrencide eğitim sürecinde yaşanabilecek iniş çıkışların önüne geçen psikolojik danışmanlar öğrencinin eğitim sürecini yüksek motivasyon ile geçirmesini sağlarlar. Bununla birlikte öğrencinin yetenek ve ilgisinin doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlayan öğrenci koçları sayesinde öğrenci çok daha bilinçli ve doğru bir meslek seçimi yapabilir. Ankaranın en iyi okulu hem ders hem de psikolojik olarak öğrencinin yanında oabilmelidir.