• odtululerdershanesi@gmail.com

  Ankara Özel Lise Bursluluk Sınavı 2020 – 2021

  Her aile doğal olarak çocuğunu en iyi şartlarda okutmak ve geleceğe en iyi biçimde hazırlamak ister. Ama kimi zaman o çocuğu için hayalini kurduğu özel okulda çocuğunu okutmaya ekonomik gücü yetmez ve kara kara ne yapacağını düşünmeye başlar. Ama bu noktada da çok endişe etmemek gerekiyor zira artık birçok okulun özel lise bursluluk sınavı var. Aileler bu sınavlara çocuklarını sokarak o hayal ettikleri okullarda çocuklarının okumasını sağlayabiliyorlar.

  İşte özel lise bursluluk sınavı özel liselerin kendi okullarında burslu olarak okumalarını öngördükleri sayıda öğrenciler için açtıkları sınavlardır. Türkiye’nin birçok yerinde yer alan özel okullar, liseler bu alanda sınavlar açmaktadır.

  Bursluluk Sınavlarına Genel Bakış

  Özel lise bursluluk sınavı yılda bir kere ilgili okul tarafından açılır ve başarılı olan öğrenciler o okulda tam burslu, yarı burslu ya da daha az bir indirim ile okumaya hak kazanırlar. Tam burslu olan öğrenciler okula hiçbir ücret ödemez iken kalan burs indirimlerine göre aileler gerekli ödemeyi okulun öngördüğü biçimde peşin ya da taksitli olarak yapar.

  Özel lise bursluluk sınavı sonrasında tam burslu okuyabilmek için sınavda çıkan tüm soruların eksiksiz olarak yanıtlanmış olması gerekir. Yarı burslu ve diğer burs seçeneklerinde de başarılı sayılabilmek için her okulun kendince koyduğu bir kota vardır. Yapılan sınavlarda ilgili kriteri taşıyan öğrenci olmazsa o zaman burs verilmez.

  Sınav Süreci Nasıl İlerler?

  Özel Lise bursluluk sınavı sınav yapılmadan önce ilgili lisenin web sayfasında, sosyal medya hesabında açıklanır. Buna istinaden de belirlenen süreler içinde bu sınavlar için başvuruda bulunmak gerekir. Daha sonrasında sınav gününde öğrenci kimlik belgesi ile beraber özel Lise bursluluk sınavı yapılan yere giderek sınava girer. Eğer başarılı olursa başarılı olduğu miktar kadar indirimle o okulda okumaya hak kazanır ve bir sonraki dönem içim kazandığı liseye kayıt yaptırır. Genellikle birçok özel lisede 11. Sınıfa kadar bursluluk sınavları yapılmaktadır. Alanında kendini kanıtlamış özel liselerde çocuklarını okutmak ise çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak isteyen aileler için atlanmaması gereken bir husustur.