• odtululerdershanesi@gmail.com

     

    Aileler için çocuklarının iyi bir eğitim alması ve bu sayede iyi bir mesleğe ve geleceğe sahip olmaları son derece önemlidir. Eğitimin iyi bir şekilde yapılabilmesi için sınıfta az sayıda öğrencinin olması öğretmene sınıftaki öğrencilerle yakından ilgilenme imkanı vereceğinden olmazsa olmaz bir şarttır. Bunun yanında her bir öğrenci için özel çalışma programları hazırlanıp öğrenciye koçluk hizmeti verilmesi de eğitimdeki kaliteyi yükseltir. Kolejler bu özelliklere sahip eğitim kurumlarıdır. Bu yüzden aileler son yıllarda devlet okulları yerine kolejleri daha çok tercih etmektedir. Kolej fiyatları, kolej sayısının ve rekabetin artmasından dolayı son yıllarda makul seviyelere inmiştir.

    Sınıf mevcudunun az olması oldukça sayesinde öğretmen tüm öğrencilerine daha fazla zaman ayırabilir. Bu sayede konular öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılır. Öğrenciyle yakından ve birebir ilgilenildiğinde öğrencinin başarısı da daha çok artacaktır. Kolejlerde hem sınıf mevcutları düşüktür hem öğrencinin eksik konularının tamamlanması ve öğrencinin rakiplerinin önüne geçebilmesi hazırlanan bir çok problem vardır.

    Eğitim uzun ve yorucu bir dönem olduğundan dolayı öğrenciler sınav dönemlerinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Kaygıların yönetilebilmesi, stresle baş edebilmek ve motivasyonun üst düzeyde tutulabilmesi başarılı bir için vazgeçilmez unsurlardandır. Öğrencilerin başarılı ve rahat bir eğitim alabilmesi için okulda hem psikolojik destek alabileceği hem de yaşam koçluğu hizmeti alabileceği bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminin olması önemli gerekliliklerdendir. Kolejlerde yer alan psikolojik danışmanlık birimlerinde öğrenciyle yakından ilgilenilir. Bu sayede stres ve kaygıları ile başa çıkması sağlanır. Ayrıca öğrenci koçluğu uygulaması ile öğrencinin kendisine uygun, başarılı ve mutlu olacağı meslek seçmesi için çeşitli faaliyetler yürütülür.

    Kolejler kaliteli hizmet sunmalarından dolayı son yıllarda popüleriteleri daha da arttı. Bundan dolayı velilerin en merak ettiği konuların başında kolej fiyatları gelir. Sahip olduğu özellik ve imkanlar dahilinde çok çeşitli fiyatlarda kolej bulmak mümkündür. Bu yüzden iyi bir şekilde araştırılarak kolej fiyatları içinde her ailenin kendisine uygun fiyat bulabilmesi mümkün olur. Ayrıca son yıllarda devlet tarafından verilen teşvik uygulaması sayesinde koleje giden öğrencilerin ailesine kolej ücretinin bir miktarının ödenmesi sağlanmıştır. Böylece kolej fiyatları çok daha cazip hale gelmiştir.